سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افسران - پشتیبان ولایت فقیه باشید....
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:59 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - عکس/ امان از درد انتظار این مادر
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:58 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - شهادت طلبه بسیجی در سامرا +عکس
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:57 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - اوج نفرت از اسرائیل را زمانی فهمیدم که نوک اسلحه سرباز صهیونیستم به سمت کودک بود...
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:57 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - جانباز شیمیایی
نه خوابه!

نه مسته!

نه خماره!

.

.

.

.

.

.

فقط سینه اش بخاطر گاز شیمیایی خرابه!
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:56 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - عصبانیت...
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:54 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - او چشمهایش را داد!! من و تو چه کردیم...
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:53 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - خواستگاری از تیم فوتبال!
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:53 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - پسر شهید مهدی یاغی..
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:52 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - بی ثواط
تاریخ : چهارشنبه 93/11/29 | 11:51 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب