سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افسران - روحانی عاقبت کارات رو می دونی؟
تاریخ : یکشنبه 94/3/31 | 10:7 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - امام خامنه ای...
تاریخ : یکشنبه 94/3/31 | 10:5 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - جمله معروفت همیشه دلنواز است و هولناک...

وقتی شیپور جنگ به صدا در میآید
مرد از نامرد تشخیص داده می‌شود

نکند شیپورها به صدا درآیند و نامرد باشیم...
تاریخ : یکشنبه 94/3/31 | 10:3 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - گرک ها خوب بدانند
تاریخ : یکشنبه 94/3/31 | 10:2 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - احمدی نژاد حامی فقرا و یتیما بود پس باید تخریب بشه!
تاریخ : یکشنبه 94/3/31 | 10:1 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - نقش فتنه گران سال88را بازی نکنیم!!!
تاریخ : یکشنبه 94/3/31 | 9:56 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - رهبرم...
تاریخ : یکشنبه 94/3/31 | 9:55 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

999
تاریخ : شنبه 94/3/23 | 10:11 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - تیتر با شما.....
تاریخ : شنبه 94/3/23 | 10:4 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

افسران - شمعدونی سریالی که به جان خانواده ها افتاده است
تاریخ : شنبه 94/3/23 | 10:3 صبح | نویسنده : علی اصغرزاده | نظر

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب